Zygmunt Marek Miszczak

Zasmuconym dzieciom

Wszystkim, którzy niczym sowy
Osowiali są, niestety,
Niechaj przyjdzie dziś do głowy,
By posłuchać słów poety:

Gdy się cietrzew zacietrzewi;
Kiedy byk się byczyć zacznie,
Chwast wśród krzewów się rozkrzewi,
Tchórz zaś stchórzy nieopatrznie;

Gdy krokodyl niby płaczka
Krokodyle łzy wyleje,
Rak ze wstydu spiecze raczka,
Baran całkiem zbaranieje,

Jeż najeży się, a słonie...
... A słoniami – zgodnie z planem -
Przed upałem się zasłonię
Niby wielkim parawanem -

Wtedy do nas przyjdzie lato
Szlakiem ponad tysiącletnim
I stubarwną strojne szatą
Czas wakacji nam uświetni...!

© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt