Zygmunt Marek Miszczak

Krótki wierszyk o Ojczyźnie

Kto kocha prawdziwie Ojczyznę
I Matki nazywa Ją mianem,
Zna łąki i pola Jej żyzne
I klekot bociani nad ranem;

Kto wiosną (a wiedzieć należy,
Że wiosna przecudna jest w maju),
Czci dawno poległych żołnierzy -
Tych, którzy zginęli dla kraju;

Kto trudne poznawszy Jej dzieje,
Rozważa je w sposób rozumny:
Nad każdym Jej bólem – boleje
I każdą Jej chlubą jest dumny;

Kto ceni Jej barwy ojczyste -
Bo Cnoty i Męstwa są znakiem;
Kto umie Ich bronić, zaiste -
Ten właśnie jest dumnym Polakiem.

© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt