Zygmunt Marek Miszczak

O lekarstwie na grzech

Ten, kto spotkać pragnie Pana, niech się o tym dowie,
Że w dalekiej Portugalii mali pastuszkowie
Ufne serca otworzyli przed Najświętszą Panią
I, że wszystko uczynili, co nakazał Anioł.

Uwierzyli pastuszkowie, że na moce wraże
Bóg przepisał nam lekarstwo inne, niż lekarze:
Kto się będzie czystym sercem modlił na Różańcu,
Ten poniesie Bożą Miłość aż po świata krańce;

Ten wprowadzi Boży Pokój, by na całym świecie
Żyć beztrosko i pobożnie mogło każde dziecię;
Że Najświętszej naszej Matki rady i nakazy
To na smutek jest lekarstwo i na grzechów zmazy.

Obmywając w sercach dzieci grzech, co duszę plami,
Matka Boska Różańcowa modli się za nami…

© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt