Zygmunt Marek Miszczak

Przed bitwą

Nim wyruszą sławni woje
W kurz i zgiełk śmiertelnej bitwy,
Oto teraz ze spokojem
Stają do modlitwy.

Dawnych przodków obyczajem
Ogorzałe wznoszą lica.
Mocy dziwnej Im dodaje
Śpiew: „Bogurodzica...”!

Już Litwini patrzą – radzi
Podjąć walki dumne dzieło.
Wkrótce w bój Ich poprowadzi
Polski król Jagiełło...

Choć Krzyżaków słowa kręte
Sojuszników wiarę kruszą,
Są Ojczyzny prawa święte -
Te zwyciężyć muszą.

… Nie pomogły wrogom dary,
Ani posłów słowa harde.
Król – obrońcą stał się wiary
W bitwie pod Grunwaldem.

© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt