Krzysztof Roguski

Czworoboki

Czy są równe czy kopnięte,
Czy są proste, czy nadęte
Wszystkie mają swe uroki –
Czworoboki, czworoboki!

Opisane czy wpisane,
Dobrze znane czy mniej znane,
Wszystkie mają swe uroki –
Czworoboki, czworoboki!

Deltoidy i trapezy
Według jednej, wspólnej tezy
Wszystkie mają swe uroki –
Czworoboki, czworoboki!

Romby, kwadraty, prostokąty
Wszystkie mają proste kąty,
Wszystkie mają swe uroki –
Czworoboki, czworoboki!

Suma kątów, jakie nie są,
Zawsze jest trzysta sześćdziesiąt,
Wszystkie mają swe uroki –
Czworoboki, czworoboki!

Świat tych figur jest bogaty
I nie kończy się on na tych,
Wszystkie mają swe uroki –
Czworoboki, czworoboki!

© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt