Zygmunt Marek Miszczak

Kto to są niezłomni?

... Dziś już tylko nagie kości
Są świadkami powinności...
Kiedy - światu ku zatracie -
Podjął wojnę nieprzyjaciel

I Ojczyznę nam wyniszczył,
Wtedy - pośród łun i zgliszczy -
Każdy, kto był mocny w wierze
Polskim stawał się żołnierzem.

... Tak, na polnych dróg rozstaju
Wznieśli Sztandar Swego kraju
Ludzie wierni i niezłomni...
Niechaj o Nich nie zapomni,

Kto zapragnął być patriotą!
Niech zabiegać umie o to,
By się Polska nie wyparła
Tych – przezwanych mianem „karła”.

Choć nazwali tak Ich obcy,
Przecież owi dzielni chłopcy
W naszym sercu i pamięci
Trwają dumni – nie wyklęci...!

© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt