Maria Konopnicka

Pojedziemy w cudny kraj

Patataj, patataj,
pojedziemy w cudny kraj!

Tam gdzie Wisła modra płynie,
Szumią zboża na równinie,

Pojedziemy, patataj...
A jak zowie się ten kraj?

© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt