Zdzisław Feliks Klauza

Zdzisław Feliks Klauza przeważnie pisze wiersze dla dorosłych. O wierszach zamieszczonych na stronie WierszykiDlaDzieci.pl tak powiedział sam twórca: "Piszę wiersze dla dzieci jako dodatkowe do wierszy dla dorosłych.".
Autor nie uważa siebie za poetę w pełnym znaczeniu tego słowa, gdyż pisanie wierszy jest dla niego rozrywką po pracy.
Zdzisław Feliks Klauza pisze wiersze rożne, są to wiersze przeważnie o miłości, ale zdarzają się też teksty o innej tematyce. Jego twórczość jest dostępna do przeczytania na wielu stronach internetowych. Obecnie pisze do nowego portalu wiersze dla dorosłych - wystarczy w wyszukiwarce wpisać poeto.pl oraz imiona i nazwisko autora.

Wiersze dla dzieci Zdzisława Feliksa Klauza

© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt