Urszula Kozłowska

Lis i cis

Lis się z piskiem pod cis wciska,
zębiskami z pyska błyska,
a cis ciska się na lisa:
− W lesie, lisie, ma być cisza!

W cieniu cisu lisek dyszy:
− Właśnie, cisie, szukam ciszy,
lecz się ciskasz, przecież słyszę.
Może, cisie, byłbyś ciszej...?!

wiersz „Lis i cis” z tomu: „To i sio” Wydawnictwo WILGA
tekst © Urszula Kozłowska, edycja © Wydawnictwo WILGA SA, Warszawa 2008


© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt