Anna Kaca

Kalosze

Kalosz lewy, kalosz prawy,
Na wyprawę maszerują,
Jeden z przodu, drugi z tyłu,
Wnet do biegu się szykują...
    - Hop-przez błota, przez kałuże,
    Jeszcze prędzej, w deszcz i burzę
    Biegnie lewy, biegnie prawy
    Oba cieszą się z wyprawy !

Kalosz prawy, kalosz lewy,
Lubią marsze w niepogodę,
Wracać jednak czas do domu,
Bo już nóżki przemoczone !

Dwa kalosze zabłocone,
Mocno usną po podróży.
W kącie wtulą się w parasol,
Będą śnić o letniej burzy...

© WierszykiDlaDzieci.pl | Kontakt